Jag är glad att vi nu kan lansera det första i raden av månatliga nyhetsbrev från eHealth Arena. Det händer mycket och kommunikation är a och o för att skapa den arena för e-hälsa som är uppdraget.

Satsningen startade under senhösten och den inledande perioden har till stor del bestått i möten. Att möta uppdragsgivare, intressenter, andra satsningar inom området och många, många andra för att ringa in uppdraget. 

I samband med uppstartskonferensen, som ni kan läsa mer om nedan, samlades styrgrupp, strategisk arbetsgrupp och projektledning för att arbeta med avgränsningar och kritiska faktorer. Resultatet blev att vi nu främst kommer att lägga fokus på förflyttning av vård och omsorg samt prevention kopplat till tillväxt. 

Arenan ska vara en möjliggörare och en naturlig mötesplats för en rad olika intressenter. Att få allt på plats kommer självklart att ta tid, men vi vill väldigt gärna komma i kontakt med er som har idéer och tankar inom området. Kanske är ni ett bolag som har kompetens att lösa analoga problem med digitala lösningar? Eller en kommun som vill testa och utvärdera en digital lösning för att lösa en "knut" inom vård och omsorg? Eller ett bolag som vill samarbeta med akademin för opartisk validering av en lösning? Det viktigaste är att vi får kontakt. Jag ser fram emot att jobba tillsammans med er inom ett livsviktigt område! 

/Fia Mårdfelt, projektledare, eHealth Arena
fia.mardfelt@ehealtharena.se

 

Välbesökt Uppstartskonferens
Uppstartskonferensen för eHealth Arena hölls i Kalmarsalen den 29:e januari och besöktes av nästan 200 personer. Förutom inspirerande presentationer med spännande e-hälsolösningar fanns tillfälle att nätverka och besöka utställare. Utvärderingen gav överlag fin feedback på mötesformatet och många bra kommentarer från deltagarna som vi tar med oss in i projektet och i det fortsatta arbetet. Stort tack igen till alla deltagare och talare!  
 


eHealth Arena på MVTe
För att få mer kunskaper och lära av goda exempel avseende digitaliseringen av kommunal vård, omsorg och socialtjänst besökte projektet konferensen MVTe i Kista i januari. Årets tema var effekt och nytta - hur man gör smarta prioriteringar som gynnar individen. På konferensen fanns även ett stort antal innovatörer och aktörer inom branschen.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att utmaningarna är många men att det också finns en mängd olika initiativ som vi kan lära av i arbetet med att stötta kommunerna i Region Kalmar avseende digitaliseringsresan. Föredrag som var välbesökta var Ineras erbjudande till kommuner och eHälsomyndighetens nationella stöd till kommunerna som lanseras i slutet av februari. Ett arbete som eHealth Arena kommer att följa framåt.  

 


Är ni framtidens life science-bolag?
Den 6:e februari lanserade Region Västerbotten tillsammans med Pfizer och Microsoft ett mentorskapsprogram med målet att främja start-up-företag som är redo att skifta fokus - från produkter och innovativa lösningar till nyttiggörandet av nya innovationer och riktigt värde i hälso- och sjukvården. För första gången går tech, pharma och hälso- och sjukvård ihop för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter i svenska hälso- och sjukvård. Är ni ett av bolagen som man söker? Då har ni möjlighet att söka till mentorsprogrammet under perioden 10-31 mars 2020 och den 5:e maj 2020 tillkännages det första bolaget som antagits till programmet. 

Här finns mer information kring programmet och hur ansökan går till. 

 

Utlysningen Innovatörer i vård och omsorg 2020 är nu öppen! 
Denna utlysning riktar sig till vård- och omsorgsgivare med innovativa medicintekniska idéer. De projekt som kan söka handlar om att utveckla ny teknik eller använda befintlig teknik på ett nytt sätt för att förbättra det kliniska utfallet eller att effektivisera vården. 

Exempel på projekt som kan söka är sådan som vill testa ny teknik, arbeta med anpassning för implementering av ny teknik eller med utmaningar inom upphandling. 

Sökande välkomnas både från den offentliga och privata vård- och omsorgssektorn. Du kan söka upp till 1 000 000 kr. För högre belopp än 500 000 kr krävs medfinansiering. Sista datum för ansökan är den 10:e mars 2020. 

Mer information och tips hittar du på Vinnova.se

 


Bonnier Healthcare söker innovativa företag 
Bonnier Healthcare söker innovativa företag som erbjuder bra produkter/lösningar som gör kroniskt sjuka svenskars liv bättre. Under våren kommer Bonnier Healthcare att lansera en hälsoplattform som riktar sig mot kroniker. De kommer erbjuda en databas för säker lagring av medlemmens hälsodata samt erbjuda möjligheter till att ingå i patientpooler och/eller kliniska studier. De kommer även tillhandahålla de senaste rönen för diagnosen samt erbjuda nya produkter/tjänster som gör vardagen lite bättre.

Om ditt bolag passar in på den beskrivningen, vänligen kontakta Martin Gellerstedt, Business Development, martin.gellerstedt@bbm.bonnier.se

 

Forskningsseminarier Linnéuniversitetet
eHälsoinstitutet, plattform eHälsa och DISA eHealth vid Linnéuniversitetet bjuder in allmänhet, akademiker, yrkesverksamma vid kommun, regioner, myndigheter och andra intresserade till forskningsseminarier eHälsa. Forskare och doktorander från Linnéuniversitetet och andra lärosäten presenterar och diskuterar det senaste inom eHälsa. 

20 februari: Nyttoanalyser används för att skapa bättre hälso- och sjukvård i Region Kalmar län
19 mars: Digital Detox: Towards an Understanding of Digital Wellness? 
23 april: Behandling av kroniska sjukdomar, som högt blodtryck eller diabetes, via moderna tekniska hjälpmedel  

Mer information samt anmälan finns via länken för respektive seminarium. 

 


SLS eHälsodagar 2020

Välkommen till Svenska Läkaresällskapets eHälsodagar 2020! eHälsodagarna inleds med en utbildningsdag den 24:e mars och efterföljs av SLS årliga inspirationsdag om e-hälsa. Inspirationsdagen innehåller aktuella frågor och framåtblick med olika aspekter på e-hälsa med en rad konkreta exempel samt uppföljning med politiker och myndigheter om vad som hänt sedan föregående inspirationsdag. 

Läs mer om eHälsodagarna och anmäl dig här.

 

Smarta samhället
Smarta samhället är en utställning som kommer finnas under hela 2020 på Kreativum Science Center i Karlshamn. Utställningen har till syfte att öka kunskapen om digitaliseringens möjligheter. Smarta samhället är som det låter: ett samhälle i miniformat som inrymmer olika delar: ett hem, lantbruksmiljö, sjukvård, transporter, fiberförläggning (bredband) med mera.

Arrangörerna önskar nya innovativa e-hälsolösningar/produkter till utställningen! 
 - Utställningen invigs i början av mars
 - Den kommer att vara öppen hela året
 - Ni som utställare väljer om ni vill delta hela året eller del av året
 - Lokalen är inrymd i en större byggnad som har ett s.k. science center, så allt i byggnaden är försäkrat
 - Inget krav på bemanning från utställarnas sida, arrangörerna bemannar och lämnar den information utställaren önskar att de ska lämna
 - Om frågor uppstår utanför det material arrangörerna har kommer de att hänvisa tillbaka till utställaren

Om ni är intresserade av att medverka som utställare, vänligen kontakta Anna Tegel, projektledare, Region Blekinge, på 0734-47 18 94 alt. anna.tegel@regionblekinge.se

 


eHälsa på Linnéuniversitetet visas under Vitalis 5-7 maj
Utbildning, forskning, produkter samt samverkan med omgivande samhälle kommer att presenteras under Vitalis, som är Nordens ledande e-hälsomöte. Om ni är intresserade av att medverka med er forskning eller utbildning, vänligen kontakta koordinator för Plattform eHälsa, Anna-Lena Nilsson, anna-lena.nilsson@lnu.se.
 


Nordic Life Science Investment Day - NLSInvest 
Nordic Life Science Investment Day (NLSInvest) will launch on September 8, 2020 in Malmö, Sweden, and is the newest addition to the annual conference Nordic Life Science Days (NLSDays). NLSDays is the largest partnering and investor conference for the Nordic Life Science community and last year over 1,300 delegates attended.

An NLSInvest program committe will hand-select 60+ Rising Stars from the Nordic Life Science community that will be invited to pitch before a range of national and international investors, in one of the following tracks: Bio/Pharma, MedTech/Diagnostics and Digital/eHealth. Is your company a Rising Star? Find out more about the event and process here

 

Mejla oss gärna förslag på nyheter och glöm inte att tipsa kollegor och vänner att anmäla sig till nyhetsbrevet.