Plötsligt förändras världen och över en natt är det självklara inte lika självklart längre. Att vi nu befinner oss i en utmanande och oförutsägbar tid råder det ingen tvekan om. Men hur kan vi då, var och en och tillsammans, bidra till att hjälpa där det behövs? 

Satsningen eHealth Arena känns mer angelägen än någonsin och vi är, precis som så många andra, angelägna om att dra vårt strå till stacken. Med vad kan vi hjälpa till? Finns det akuta behov inom vård och omsorg så tveka inte att höra av er till oss. Vi lovar inte att vi kan lösa behoven, men vi ska göra allt vi kan för att hjälpa er. 

Arenans uppgift är att vara en möjliggörare och en "mäklare" av kontakter. Satsningen har inte varit igång så länge, varför vi nu lägger kraft på att förmedla att vi finns så att vi kan stötta där det behövs när tiden inte räcker till för många. 

Tveka inte att höra av er! 

/Fia Mårdfelt, projektledare, eHealth Arena
fia.mardfelt@ehealtharena.se

Jourhavande företagslots
Fia Mårdfelt, projektledare eHealth Arena och Mats Olsson, verksamhetsledare Associate, Kalmar Science Park, är två av Region Kalmar läns jourhavande företagslotsar. Syftet med jourhavande företagslots är att hjälpa företagare att i coronakrisens spår hitta rätt bland de stöd som finns, både på ett nationellt och regionalt plan och vid behov lotsa vidare till andra som finns i stödsystemet som kan erbjuda rådgivning och finansiering. Är du som företagare inom e-hälsoområdet i behov av råd och stöd är du välkommen att kontakta Fia på 0480-45 34 30, alt. fia.mardfelt@ehealtharena.se. Är du företagare inom andra områden är du välkommen att kontakta Mats på 0480-45 34 21 alt. mats.olsson@kalmarsciencpark.se. Hjälpen är öppen för alla småföretagare i Kalmar län och är kostnadsfri. 


eHälsoinstitutet och Region Kronoborg beviljas 9 miljoner från Familjen Kamprads Stiftelse
eHälsoinstitutet har, tillsammans med Region Kronoberg, beviljats 9 miljoner från Familjen Kamprads Stiftelse för projektet "eHälsa för hållbar vård och omsorg i Kronoberg". Projektet, som pågår perioden 2020-2023, har som målsättning att utveckla hälso- och sjukvården i regionen så den blir effektiv, hållbar och ger medborgarna bästa möjliga vård samtidigt som miljöpåverkan av transporter minimeras. Läs hela nyheten på lnu.se


Evalill Nilsson ny verksamhetsledare för eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet
eHälsoinstitutet arbetar med forskning, utvärdering, samverkan och utbildning inom eHälsa, dvs. digitalt stöd för att stärka individen samt höja kvalitet och effektivitet inom hälsa, vård, medicin och omsorg. Evalill Nilsson kommer närmast från Institutionen för hälsa, medicin och vård vid Linköpings universitet och tillträder rollen som verksamhetsledare för eHälsoinstitutet den 1:a april. Vi välkomnar Evalill som också kommer ha en aktiv roll i satsningen eHealth Arena. 


Uppmaning från SKR: Nationell läkemedelslista måste skjutas upp 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har skickat en hemställan till regeringen om att skyndsamt föreslå att lagen om nationell läkemedelslista skjuts upp. SKR menar att den pågående covid-19-pandemin gör att förutsättningarna saknas för ett stort nationellt utvecklings- och införandeprojekt som nationella läkemedelslistan. Läs mer här.


Livsviktiga Samtal 
En av våra uppgifter är att sprida kunskap och kännedom om goda exempel på hur digitalisering kan bidra till såväl ökad kvalitet som effektivitet inom vård och omsorg. Detta gör vi bland annat genom vår seminarieserie Livsviktiga Samtal, en serie digitala seminarium med målsättning att inspirera och underlätta arbetet med att utveckla verksamheterna med stöd av digitala lösningar. 

Först ut den 2:a april är "När din kollega är en robot" - ett seminarium om digitala medarbetare. Det är ca 80 personer anmälda men det finns fortfarande tid att registrera sig och lära sig mer om hur digitala medarbetare fungerar och vilka jobb en robot kan göra. Läs mer och anmäl dig här


Vi planerar även ett seminarium om hur vård i hemmet kan gå till, samt ett om nyttor och möjligheter med digitaliserad vård. Ytterligare ett seminarium är planerat om tillvägagångssätt för att implementera välfärdsteknik. Mer information om kommande seminarier kommer löpande. 


Regional digital agenda
Kalmar län har sedan flera år arbetat med en regional digital agenda för hela regionen. Med tanke på den snabba teknikutvecklingen genomförs löpande uppföljningar och omprioriteringar av agendan. Just nu pågår en revidering för den agenda som ska gälla för 2021 och framåt. I det arbetet deltar eHealth Arena och vi tycker det är viktigt att så många som möjligt känner till att agendan finns - den nuvarande versionen kan du läsa här. Vi ska dra nytta av digitaliserings möjligheter, samtidigt som risker längs vägen ska hanteras - för ett hållbart digitaliserat Region Kalmar län.Vinnova öppnar utlysning för omställning i spåren av Coronakrisen
Syftet med utlysningen är att möta utmaningar och fånga möjligheter som samhället står inför med den pågående coronaepidemin. Man kan söka för projekt som bidrar till omställning av produktion eller verksamhet, där en första lösning är redo inom 6-12 månader. Ansökningar ska utgå från de nya behoven som uppstår på grund av corona och det går att söka maximalt 1 miljon kronor per projekt. Läs mer och ansök här


Digital föreläsning - Coacha och led dig själv genom osäkerhet och oro
Vi gillar inte osäkerhet. Osäkerhet tar mycket energi. Ändå måste vi nu navigera och hålla kursen framåt trots att vi inte vet vad som väntar bakom nästa kurva. Kalmar Science Park bjuder in till en digital föreläsning den 7:e april där du får tips och verktyg för hur du kan lägga fokus på det du kan kontrollera och hur du kan coacha dig själv så att det påverkar dina handlingar, beteende och attityd positivt och konstruktivt. Läs mer och anmäl dig här

 

Mejla oss gärna förslag på nyheter och glöm inte att tipsa kollegor och vänner att anmäla sig till nyhetsbrevet.