En månad har gått sedan vårt senaste nyhetsbrev, en väldigt annorlunda månad för de allra flesta. Jag kan bara konstatera att satsningen med eHealth Arena nu känns mer angelägen än någonsin. Och efter att vi har varit i gång ett drygt halvår så börjar saker och ting trilla på plats men det är också väldigt många bollar uppe i luften. Bollar om idéer om samverkan, nätverkande, potentiella företagsetableringar, lag- och regelhinder som behöver adresseras, relationsbyggande, myndighetskontakter och mycket mycket annat.

Nedan kan du läsa om olika initiativ som pågår och aktiviteter som är planerade. Tveka inte att höra av dig om du har tankar eller idéer på områden som du skulle vilja att vi lyfter framåt.

Jag vill också passa på att önska er alla en trevlig Valborg och första maj från hela eHealth Arena-teamet!


/Fia Mårdfelt, projektledare, eHealth Arena
fia.mardfelt@ehealtharena.seShowroom för digitala lösningar
Under den senaste månaden har vi börjat konkretisera tankarna på ett showroom för e-hälsa. Tanken är att vi ska bygga upp en demoyta i anslutning till eHealth Arenas kontor på Kalmar Science Park i Kalmar. För att den ska bli tillgänglig inte bara för närområdet är målsättningen att den också ska bli digital. 

Under en första period kommer vi att fokusera på lösningar för vård i hemmet. Har du produkter eller tjänster som passar in i en sådan miljö och som du vill kunna visa upp? Kontakta Fia Mårdfelt på fia.mardfelt@ehealtharena.seTestbäddar
Arbetet med att utöka förståelsen kring testbäddar och testbäddsverksamhet inom e-hälsa är en central aktivitet inom satsningen eHealth Arena. Genom att utvärdera behovet och förstå vilka egenskaper en god testbäddsverksamhet ska ha kan vi utforma ett ramverk för en testbäddsverksamhet inom e-hälsa i Kalmarregionen. Detta kommer att vara ett värdefullt stöd och hjälpa akademin, hälso- och sjukvården och näringslivet i deras utveckling av e-hälsotjänster och produkter.

Har du frågor om arbetet med testbäddar, vänligen kontakta Jabin Shaqifur, Linnéuniversitetet, mdshafiqur.rahmanjabin@lnu.se.Behovsinventering
Inom eHealth Arena ska behovsinventeringar göras kontinuerligt. Det är bland annat inventering av kunskapsbehov, behov av förändrat arbetssätt där digitala lösningar och välfärdsteknik kan vara en lösning samt behov av testbäddar som planeras och som också har påbörjats. Inom ramen för eHealth Arena kommer även kompetenshöjande insatser att ges inom Region Kalmar län, liksom för kommuner i regionen. Kompetensinsatserna för Region Kalmar län har identifierats, utvecklats och planeras att starta till hösten. Arbetet med att identifiera kommunernas kunskapsbehov och planering av möjliga kompetens-insatser ska påbörjas inom kort. 

Vill du veta mer om behovsinventeringen eller har några frågor om arbetet, vänligen kontakta Anna-Lena Nilsson, Linnéuniversitetet, på anna-lena.nilsson@lnu.se


Ny hemsida för eHealth Arena
eHealth Arena har från och med den 30:e april ett nytt hem i cyberrymden: www.ehealtharena.se. På hemsidan hittar du information om satsningen och de aktiviteter som äger rum på arenan. Vår ambition är att sidan ska ge dig som besökare en bild av vad satsningen ska åstadkomma och vilka möjligheter det finns att medverka på arenan - vi gör det här i samverkan! 


Sownder och Accumbo i samarbete kring AI-tjänst för expertstöd
Sownder, ett Blekingebaserat bolag med fokus på AI och matematisk modellering, arbetar just nu med en förstudie till utvecklingsarbete av ett expertsystem för läkare i Accumbos tjänst. Accumbo erbjuder genom Blodtrycksdoktorn Sveriges första digitala vårdtjänst för patienter med högt blodtryck. Samarbetet innebär att ett expertsystem översätter den kunskapsbank som är underlag för läkarens rekommendationer till patienten. Tanken är att delar av expertsystemet i framtiden ska ersättas med självlärande moduler där rekommendationer delvis baseras på historisk data (AI). Mer information om Sownder och Accumbo finner du på www.sownder.com resp. www.accumbo.se.


AI Innovation of Sweden - nu etableras en nod i "East"
AI Innovation of Sweden, baserat på Lindholmen Science Park i Göteborg, är ett nationellt center som ska accelerera innovation och forskning inom praktisk tillämpad Artificiell Intelligens - AI. Fokus ligger på att accelerera tillämpning av AI genom delning av kunskap och data, samlokalisering och samarbetsprojekt. Över 40 organisationer och företag inom näringsliv, akademi och offentlig verksamhet har anslutit sig, och fler är väntade. AI Innovation of Sweden delfinansieras av Vinnova som har beslutat att göra ett långsiktigt åtagande genom att finansiera satsningen med 100 miljoner kronor under perioden 2020-2024. Sedan tidigare finns en nod i Göteborg, Stockholm, Sydsverige och Örebro. Nu etableras en AI-nod i ”East” med utgångspunkt från Linköping. Läs mer om AI Innovation of Sweden härLivsviktiga Samtal 7:e maj: Hur och varför digitaliserar vi vården? 
Välkommen till det andra seminariet i vår serie Livsviktiga Samtal, denna gång i samarbete med Consid. Seminariet handlar om vad digitalisering innebär och hur vården kan ta tillvara på möjligheterna digitaliseringen erbjuder. Under seminariet resonerar vi kring frågor som "Hur frigör vi tid för det personliga mötet?", "Hur kan vi stärka anhörigas förmågor kring vård av nära?" och framför allt: "Vad krävs för att vi ska kunna digitalisera vård och omsorg?" 

Läs mer och anmäl dig härLivsviktiga Samtal 14:e maj: När vården kommer hem 
Det tredje seminariet i serien Livsviktiga Samtal sker i samarbete med TietoEVRY
med temat framtidens Homecare-lösningar. Redan idag finns det digitaliseringslösningar inom e-hälsa och boende som förenklar för individ och samhälle, men i den framväxande datastyrda världen med AI finns det många nya möjligheter och innovationer på framväxt. 
Under seminariet presenteras exempel på nya e-hälsotjänster och framtidens Homecare-lösningar, som sker i samarbete med olika aktörer som till exempel HSB Living labs. 

Mer information om seminariet kommer att skickas ut inom kort! 


Studenter tillgängliga för examensarbete
Till hösten påbörjar ett antal studenter från masterprogrammet i eHälsa vid Linnéuniversitetet sina examensarbeten. Studenterna kan göra arbeten brett inom området hälsoinformatik / eHälsa och det kan till exempel göras kopplat till vårdgivare, kommuner, företag eller myndigheter. Studenterna kommer att arbeta med sitt examensarbete på halvfart under ett år. Vill du veta mer eller har förslag på projekt som skulle passa ett sådant arbete kan du fram till den 1:a juni höra av dig till Tora Hammar, lektor i hälsoinformatik på eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet och kursansvarig för examensarbetet. Tora nås på tora.hammar@lnu.se.  

 

Mejla oss gärna förslag på nyheter och glöm inte att tipsa kollegor och vänner att anmäla sig till nyhetsbrevet.