API & Integration

EventOnlines API öppnar upp möjligheter för din verksamhet att integrera EventOnlines funktioner med andra system.

EventOnlines API.

Funktioner

 
Hämta deltagare för ett event
Hämta information om deltagare för ett event.
Hämta nyhetsbrevmottagare
Hämta information om nyhetsbrevmottagare.

Hämta event
Hämta komplett information om kommande eller avslutade event.
Registrering till nyhetsbrev
Registrera en ny mottagare till ett nyhetsbrev i EventOnline.
 
 
© 2006 - 2023 EventOnline. Alla rättigheter förbehållna.