Webbenkät

Att utvärdera är att veta. I EventOnline kan du skapa webbenkäter med din egen profil, som sedan kan skickas manuellt eller per automatik till valda mottagare.

Ett exempel på en påbörjad enkät.
 
En samlad enkätrapport.

Funktioner

 
Dela upp enkäten på flera sidor
Dela upp dina enkäters frågor på olika sidor. Enkätdeltagare får vid ifyllnad av enkäten en översikt av hur många sidor som är kvar att fylla i.
Dynamiska svarsalternativ
Deltagare ska inte behöva svara på irrelevanta frågor. Du kan anpassa dina svarsalternativ så att onödiga frågor hoppas över (t.ex. om de svarar JA på fråga A så kommer de direkt till fråga B och så vidare).

Enkäter för dina eventdeltagare
När du lägger in ett event i systemet, kan du skapa en enkät som skickas ut automatiskt till samtliga deltagare efter eventets slut, vid den tid du väljer.
Enkätmallar
I systemet kan du lägga in enkätmallar som du använder när du ska skapa en ny enkät eller undersökning.

Du kan ha olika mallar för olika mottagare eller projekt.

Grafik i enkäten
Eftersom det är din webbenkät så kan du så klart anpassa logotyp och grafisk profil så att den passar just dig.
Öppna eller stängda enkäter
Du kan välja om du vill skapa en öppen enkät, som är tillgänglig för alla, eller en stängd enkät som istället bara syns för enkätens mottagare.

PDF-rapporter
Exportera bra och tydlig statistik på alla dina enkäter via PDF. Statistik visas i både summerings- och diagramform.
Rapporter från mallar
Om du använt samma enkätmall flera gånger, kan du visa samlad statistik på enkäter skapade med denna mall.
 
 
© 2006 - 2024 EventOnline. Alla rättigheter förbehållna.