CRM

I EventOnline står deltagarna i centrum. Alla kontakter som varit involverade i ett SMS-utskick, ett event, ett nyhetsbrev eller en enkät lagras i EventOnlines CRM. Varje enskild kontakt har persoligt lagrad information bestående av 28 standardfält (t ex: förnamn, efternamn, mobilnummer, eller befattning) samt historik på hur man kommunicerat med den personen. Det finns även möjlighet att skriva in anteckningar om varje enskild person i registret.

Med EventOnlines CRM har du en bättre uppfattning av din omvärld och dina relationer.

En användares profil.
 
Lista på användare i registret.

Funktioner

 
Dela in i grupper
I EventOnline kan du bygga upp dina register och din kommunikation via anpassade gruppindelningar.

Genom olika indelningar i registret är det lätt att segmentera eller följa upp ditt arbete.
Registerhantering
EventOnline hanterar dina kontakter i ett register och lagrar deras personliga information. I registret kan du se om en kontakt har tackat nej till ett event, har en felaktig e-postadress eller andra avvikelser.

Systemet skiljer även på utskick av olika typer, som utskick av nyhetsbrev eller webbenkäter.

Importera till register
Importera dina kontakter från andra system direkt till EventOnline med hjälp av Excel-importen i systemet. Du kan då matcha ditt dokuments kolumner med systemets 28 standardfält.
Exportera från register
Kontaktuppgifter i EventOnline kan du exportera till Excel, Text, CSV, Word samt HTML filformat.
 
 
© 2006 - 2023 EventOnline. Alla rättigheter förbehållna.