SMS

Ofta kan det vara bra att informera eller påminna deltagare, föreläsare eller andra inblandade på ett enkelt sätt. I EventOnline tidsstyr du dina riktade SMS som du skickar direkt till en eller flera mottagare. Så klart kan du koppla SMS till anmälningar för ditt event eller den kampanj du genomför.

Första steget för att skicka SMS.
 
Val av mottagare för ett SMS.

Funktioner

 
Schemalägg dina utskick
Ställ in mottagare för ditt SMS, och tid för utskick. SMS-utskicket kan schemaläggas eller utföras omgående.
Välj din avsändare
När du skickar SMS kan du välja att skicka från ett speciellt avsändarnamn eller din organisation. Du kan alltså välja avsändarnamn efter tillfälle.
 
 
© 2006 - 2023 EventOnline. Alla rättigheter förbehållna.